Reflex Polska Sp. z o.o.
Adres:
ul. Kokotek 27
Ruda Śląska
Śląskie
41-700
Polska

Telefon: +48 32 771-64-70
Faks: +48 32 771-64-80
http://www.reflex-polska.com.pl

Informacje: NIP 629-19-96-791

Numer KRS 0000039180
Sądu Rejonowego w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 200.000 PLN